פרופיל גבס לתאורה

כל המידות מצויינות במ"מ וניתנות לשינוי בהתאם לדרישה | ניתן להזמין עם פאזות

התמונות להמחשה בלבד | הפרופיל גבס מגיע ללא לד