PG-11.39 פרופיל ניתוק ליצירת תקרה מרחפת עם תאורה שקועה

כל המידות ניתנות לשינוי בהתאם לדרישה

דגם: PG 11.39

חומר הגלם ממנו המוצר בנוי: גבס 

מידות: ניתן לשינוי על פי הזמנת הלקוח ותוספת זווית

עובי הגבס: 12.5 מ"מ / 9 מ"מ / 6 מ"מ

סוג הגבס: לבן / ירוק / ורוד

תיאור:  ניתוק תקרה עם תאורה שקועה 39 מ"מ בכיסוי פרספקס

להמחשה בלבד: הפרופיל מגיע ללא לד

כל המידות ניתנות לשינוי בהתאם לדרישה